bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Geslaagd ontwerpatelier

29 november 2021

Op dinsdagavond 2 november j.l. organiseerde de gemeente Landerd, samen met de projectontwikkelaars Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. en Vastgoedontwikkeling Zuid-Nederland B.V., een participatiebijeenkomst voor de ontwikkeling van woningbouwproject Repelakker III in Zeeland. De bijeenkomst had de vorm van een ontwerpatelier.

Deelnemers konden meepraten en meedenken over de nieuwe wijk. Ze kregen hiervoor afbeeldingen van allerlei typen woningen, verkeerssituaties, parkeermogelijkheden, duurzame ingrepen, groen en water te zien. Bij deze afbeeldingen hebben zij aangegeven of zij deze wenselijk of niet wenselijk vinden voor Repelakker III. Dit deden zij onder begeleiding van Kragten, Kickstad, gemeente en ontwikkelaars. De reacties en ideeën die uit deze participatiebijeenkomst komen, zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Aan de hand van 4 thema's is er in groepen gesproken, zijn er ideeën geopperd, en zijn er zorgen en wensen geuit.

Verkeer en parkeren
Aan twee tafels is door belangstellende inwoners gepraat over mobiliteit in Repelakker III en Zeeland. Er werden zorgen geuit over het sluipverkeer en de verkeersveiligheid op met name de Kerkstraat en Voederheil. Ook zijn er zorgen uitgesproken over de ontsluiting van de Bergmaas. Wensen die we hebben gehoord zijn onder andere het creëren van een fietsverbinding evenwijdig aan de Kerkstraat tot in het centrum, het verbeteren van de veiligheid op de Voederheil, het aanleggen van voldoende laadplekken voor elektrische auto's en het scheiden van autoverkeer, fietsers en voetgangers.

Wonen
Ook over het thema Wonen kon aan twee tafels meegedacht worden. Deelnemers hadden zorgen over de betaalbaarheid van de woningen. Ook hoorden we diverse wensen voor een variëteit aan woningen voor jong en oud, een variëteit in het uiterlijk van de woningen en het creëren van voldoende groen en gemeenschappelijke ruimten. Inwoners vinden het behouden van het dorpse karakter belangrijk.

Groen en water
Voor dit thema stond één tafel klaar. We hoorden dat er onder andere zorgen zijn over versnipperd groen in Repelakker III, het ontbreken van voldoende groen in Repelakker II en over de werking van de watersystemen in Repelakker I en II. Naast het feit dat deze zorgen tegelijkertijd kansen zijn, willen mensen meer groen. Een greep uit de wensenlijst: het Melkpad aansluiten op groen, water integreren, kiezen voor groene straatprofielen, het maken van een robuuste groenzone en een voetbalveld.

Duurzaamheid en gezondheid
Ook hebben inwoners meegepraat over het thema duurzaamheid en gezondheid. Men vraagt zich af of duurzaamheid en gezondheid wel voldoende aandacht krijgen in de nieuwe wijk. De wens is uitgesproken dat er meer gedaan zou moeten worden dan het minimum vereiste. Ook is er een wens voor moestuinen en meer groen op centrale plekken in de wijk. Per woning zou er maximaal voor 1 auto plaats voor de deur mogen zijn, waardoor overige auto's in de wijk gemeden worden door deze aan de rand van de wijk te laten parkeren.

Vervolg
De input van deze participatiebijeenkomst wordt gebruikt om het masterplan voor de nieuwe wijk verder uit te werken. Naar verwachting zal het masterplan in het eerste kwartaal van 2022 afgerond en vastgesteld worden.

 

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe